PRAKTIKUJI TYTO ZPŮSOBY LÉČENÍ:

1.   FILIPÍNSKÉ LÉČENÍ

Filipínské léčení je založeno na hluboké víře. Dalo by se to říci i tak, že léčitel musí mít vysoké spirituální cítění, neustále na sobě pracovat pomocí meditací, dechových cvičení a předávat dál svojí léčivou energii, která je spojením s Bohem. Toto se nedá naučit,  je v léčiteli, v jeho způsobu života.

Filipíny jsou místem, kde kdysi dávno bývala civilizace Lemurie o které se moc neví, která zde byla ještě před Atlantidou. Nějaký Boží plán chtěl, aby právě tento národ mohl lidem pomoci najít ztracenou cestu k Bohu.

Tato energie musí zůstat velice čistá. ,,Čistý " musí být i léčitel. Nikdy se nesmí smísit s materiálním světem, protože potom by tomuto léčiteli energie zanikla. Filipínské léčení nejde vnímat jako zákrok v ordinaci. Člověk není jen hmota, na kterou se hodně upínáme, ale je i duše … energie …, část Božího plánu jako vše na planetě a ve vesmíru.

Myšlenka je energie, strach je energie, láska je energie, vzpomínky jsou energie … vše co prožíváme, jak se cítíme, jak myslíme, jak se chováme je energie. A vše to co děláme má vliv, na dění kolem nás i na naše zdraví … následkem toho se může stát, že energie v našem těle neproudí, tak jak by měla. Dochází pak k různým onemocněním. Nemoc je vlastně naším poslem, který nám říká: „něco děláš špatně … zamysli se, zastav se, kam jdeš, jaký je smysl tvého života“ … pokud nemoci nenasloucháme a nejsme připraveni, nebo ochotni se změnit, tak onemocníme znovu a třeba závažnější nemocí,protože i nemoc je energie.

Léčitel při používání filipínského léčení potřebuje ruce, které jsou tzv.přijímač a vysílač. Ruce na sebe vážou negativní energii uloženou v  těle a zároveň do těla vysílá energii léčivou. Tuto léčivou energii získává přímo od Boha, od podstaty všeho … je jedno jak to nazveme.

Rozhodující v celém procesu je léčitelova neochvějná víra v Boha a čistota jeho myšlení. Vím, že bude plno lidí, kteří nepřijmou, že je něco takového možné, ale kdo bude chtít zjistit víc a začne na sobě pracovat, tak přijde na to, že nejenom tohle je možné … Není vše jen tak, jak nám ukazují v televizi, kde vídáme a slýcháme, že na všechno je nějaký lék a pro uzdravení nám stačí si zajít do lékárny, nebo do nemocnice. To hlavní je vždy: Zda jsme ochotní se změnitNejsme-li připraveni se sami změnit, nemůže nám nikdo pomoci…

SÍLA MYŠLENKY

 

2.   REIKI

Reiki je univerzální léčivá energie.

Přesně takový význam má japonské slovo rei-ki. Jsme jí obklopeni a kdokoli z nás jí může používat pro sebe i pro pomoc druhým. Mnohde se dočteme, že to je energie, kterou nám daroval Bůh. Já bych tu chtěl ale předeslat, že reiki nemá nic společného s náboženstvím ani filosofií. Nemá nic společného s tím jestli jsme věřící nebo ateisté. Tato životní energie je zdrojem života samotného a je mnohem starší než kterákoli náboženská filosofie.

Historie reiki je stará několik tisíc let a pravděpodobně ji znali a využívali i Buddha a Ježíš. Některé prameny uvádějí, že s reiki pracovali kněží v Egyptě již tři tisíce let před naším letopočtem. Je to životodárná energie přicházející z univerza a je jen na nás, zda se jí naučíme používat a zda jí chceme používat. Pomocí Reiki se můžeme vyrovnat s fyzickými i emocionálními problémy a dojít k poznání a pochopení smyslu našeho života.

Člověk se již po I. stupni otevře svými energetickými kanály této energii. Tato síla uvolňuje duševní blokády, které bývají často příčinou našich neduhů. Nečekejme zázraky, ale nechme reiki, aby nám pomáhala. Každý se o jejích účincích může přesvědčit. K tomu, abychom mohli reiki používat potřebujeme Mistra reiki, který nás zasvětí a umožní, aby námi tato životodárná energie mohla protékat.

 REIKI

 - je přírodní léčba;

 - je umění jemného přikládání rukou;

 - zbavuje tělo škodlivin;

 - povzbuzuje a uvolňuje blokády;

 - harmonizuje energegické proudy v těle;

 - proudí vždy tam, kde je jí nejvíce potřeba;

 - lze posílat na libovolné vzdálenosti;

 - lze posílat do minulosti i do budoucnosti.

 

Pokud se naladíme na energii reiki, můžeme jí brát z okolního prostoru a předávat jí lidem, kteří jí mají málo. Ten, kdo je naladěn na reiki, má energii stále. Nemůže si tedy ublížit tím, že pomáhá druhým. Lidské tělo ovlivňuje energetické pole. Pokud je toto pole poškozeno, tělo se tomu musí přizpůsobit. Tím vzniká nemoc. Reiki léčitel prostřednictvím rukou do poškozeného energetického těla dodává znovu energii. Tělo pacienta tuto energii použije k uzdravení. Postupně se tak nemoc nebo zraněné části těla hojí.

Při předávání reiki se dá změřit značná pulsace biomagnetického pole, protože pulsy se pohybují v podobných frekvencích jako mozkové vlny (0,3 - 30 Hz). Nezávislý výzkum doktorů Roberta Beckera a Johna Zimmermana se zabýval tím, co se děje při praktikování reiki. Vědci zjistili, že nejenže křivka mozkové aktivity předávajícího a přijímajícího se synchronizují ve stavu alfa, ale že se jejich puls sjednotil s magnetickým polem země, známým jako "Schumanova rezonance". Během předávání reiki je biomagnetické pole předávajícího 1000krát větší než za normálních okolností. Energie reiki proudí sama do nejvíce poškozených míst. Tedy tam, kde je jí momentálně nejméně. Je to podobné jako voda. Ta také teče do nejnižšího místa.

Pro mnohé znamená reiki okamžitou úlevu. Uvolňuje, zmírňuje bolest, urychluje léčebný proces, přináší relaxaci, harmonizuje čakry a celé energetické pole.

Ve světě je léčení pomocí reiki rozšířeno mnohem více než u nás. To se týká hlavně západní Evropy, USA, Kanady a Japonska. V těchto zemích se už reiki úspěšně zavádí do nemocnic jako podpůrná složka léčby.

 

3.   SU JOK

Su Jok je univerzální diagnostická a bezléková léčebná metoda, která zmírňuje bolest, umožňuje první pomoc při akutních onemocněních, úrazech, léčbu funkčních poruch v těle, stabilizaci stavu a zlepšení při nemocech chronickým průběhem. Tento způsob diagnostiky a svépomoci nevyžaduje složité vyšetřování a lékařské znalosti. Je specifický pro každé onemocnění a má individuální přístup. Se Su Jok terapií se může seznámit každý člověk a naučit se pomáhat sobě i svým blízkým. Dokáže díky němu zlepšit tělesné i duševní zdraví, čímž dosáhne výrazného posunu kvality života směrem ke spokojenosti a harmonii.
Autorem metody Su Jok je jihokorejský vědec, profesor Park Jae Woo, který na základě hlubokých znalostí východní filosofie a medicíny, shromažďovaných tisíce let a medicíny západní zpracoval přehled léčebných alternativních metod a vytvořil v nich systém a řád. Jeho hlavní zásluhou je kompletní přístup v diagnostice a léčbě člověka. Jasně a srozumitelně sjednotil tři školy přírodní medicíny - indickou, čínskou a egyptskou. Díky profesoru Park Jae Woo může západní člověk snadno pochopit a aplikovat východní metodu Su Jok pro zlepšení svého zdraví. 

Komplexní léčba a moderní medicína
Orientální i západní medicína dokáže léčit totéž, ale mají různé přístupy v diagnostice i léčení. Západní medicína hledá přímou příčinu nemoci mechanizmus jejího rozvoje a symptomy onemocnění - léčí pouze projevy a následky nemoci. Tradiční přírodní orientální medicína má komplexní přístup. Respektuje člověka jako bioenergetický systém s fyzickou, emocionální a mentální složkou a jako nedílnou část vesmíru podléhající jeho obecně platným a jednoduchým zákonům.
Léčebný systém komplexní medicíny je založen na respektování neměnných, obecně platných principů:
harmonie, rovnováha (princip Jin Jang)
homosystémy člověka, systémy podobnosti, holografie
energetický systém
Lidé trpící zdravotními problémy a různými bolestmi si často nejsou schopni při prvních příznacích onemocnění nebo vzniku bolesti pomoci sami. Su Jok terapie umožňuje, aby si každý pomohl sám a ve chvíli, kdy to nejvíce potřebuje.

Su Jok terapie využívá podobnosti ruky a nohy k celému tělu člověka (holografie) a faktu, že pomoci si můžeme přes jejich aktivní přirozené využívaní. Ruce a nohy mají dvě základní funkce. První zabezpečuje úchop a vertikální stabilitu těla, druhá je léčebně-preventivní. K tomuto závěru je možno dojít, když pochopíme unikátní podobnost rukou a nohou tělu člověka. Podívejte se na svou ruku.


Su Jok terapie využívá tři základní systémy podobnosti:
Základní analogický systém - projekce na ruku od zápěstí a na nohu od kotníku k prstům
Systém hmyzu - projekce na jednotlivé prsty
Minisystém - projekce na poslední článek prstu
Navíc se využívají další systémy částečných projekcí.
Základní systém podobnosti terapie Su Jok
Tělo má trup a pět vystupujících částí - hlavu s krkem a čtyři končetiny. Ruka má dlaň a pět vystupujících částí - palec a čtyři prsty. Hlava je směrována na jednu stranu, končetiny na opačnou. Na dlani je palec postaven stranou od ostatních prstů. Horní a dolní končetiny mají po třech článcích a po třech velkých kloubech, rovněž tak prsty. Hlava a krk, stejně jako palec, tvoří dvoučlánkovou vystupující soustavu. Palec je, obdobně jako hlava, nejaktivnější a nejvýznamnější. Nejdelší, vnitřní prsty rukou (prostředníček a prsteníček) jsou projekcí nohou, krajní a kratší prsty (ukazováček a malíček) jsou projekcí rukou. U člověka je palec orientován do strany z hlediska úchopu. Představíme-li si na ruce palec otočený opačným směrem než jsou ostatní prsty tak, jak ho mají opice, vidíme analogii ruky a těla zřetelněji

Rozumíme-li mapě ruky a nohy jako projekci těla člověka, můžeme ji využít pro pomoc a léčbu. Při vzniku patologického procesu v těle se vysílá signál o poruše a na rukou a nohou se to projeví vznikem bolestivých bodů. Tyto body na „mapě" ruky a nohy se liší od ostatního povrchu - mají histologické (mikroskopické) změny, jinou teplotu, jiné elektrické parametry než zdravá pokožka, občas mají i klinické změny (skvrny, bradavice atd.). Body jsou důležitým informačním vstupem do těla. Při jejich ošetření se posílá informace poškozenému orgánu k normalizaci jeho činnosti.