Jak získat REIKI

Reiki se nezískává, do Reiki vás musí někdo uvést. Říká se tomu "zasvětit",  což pro mnohé  zní dost hrozivě, neboť toto slovo může vyvolávat různé představy. Pokud se vám slovo zasvěcení nelíbí, můžeme říkat i naladit. Toto se děje  na kurzech Reiki, kde vás mistr Reiki prostřednictvím rituálu na Reiki naladí, jako by jste si vy naladili rádio,kdyby jste chtěli přijímat nějakou stanici. Není to nic čeho by jste se museli bát, nečeká vás žádné svlékání (alespoň ne u mně..), ani vzývání bohů, ani tanec při svitu Luny.... Nic takového se konat nebude. Zasvěcení - naladění probíhá tak, že si sednete na židli a já kolem vás budu chvíli kroužit, pomyslně vkládat Reiki do vašich rukou atd. aby jste byli schopni ho vnímat a pak se budeme učit jak s Reiky pracovat.

Techniku používání reiki se může naučit každý. Není třeba mít rozvinuté žádné zvláštní schopnosti a rovněž není třeba mít před účastí na kurzu jakékoliv teoretické znalosti. Na každém kurzu se vždy dozvíte, jak pracovat s energií příslušného stupně. Získáte schopnost pracovat s energií a prakticky si vyzkoušíte základní techniky použití. Pro další prohlubující práci s energií dostanete písemné materiály, které vám budou pomocníkem a budete mít možnost být v kontaktu se svým učitelem, když budete potřebovat.

Reiki 1. stupně
Jednodenní kurz se zasvěcením do prvního stupně. Naučíte se používat reiki pro sebe i pro druhé přikládáním rukou, dávat energii reiki zvířatům, rostlinám, jídlu i pití, snižovat vedlejší účinky léků, čistit paměť zdí v místnostech.

Reiki 2. stupně
Jednodenní kurz se zasvěcením do druhého stupně, které vám zesílí proudění reiki, naučíte se posílat energii na dálku, do minulosti i budoucnosti, zbavovat se zlozvyků i strachu z různých situací, 

Reiki 3. stupně
Kurz se zasvěcením do třetího stupně, vám mnohonásobně zvýší proudění reiki. Tento kurz je rozdělen na 2 části. V první části se jedná o zasvěcení, které doplní a pomůže zvýšit vibraci druhého stupně a tím hlouběji a více porozumět své cestě i samotnému REIKI a stane se z vás mistr REIKI.

Ve druhé části třetího stupně - REIKI mistr-učitel se v kurzu naučíte zasvěcovat do REIKI druhé lidi.

 

Při absolvování každého stupně dostanete komplexní studijní materiály v rozsahu cca 30 - 50 stran  A4

Termíny jsou individuální dle dohody.